مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

برچسب ها:
درمان شناختی رفتاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افسردگی اعتیاد

رفتن به سایت اصلی

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی، گروه مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه
کارشناسی ارشد (M.A ) در
رشته مشاوره توانبخشی                                 

عنوان:

مقایسه و بررسی تاثیر
روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری بر میزان کاهش
افسردگی افراد وابسته به آمفتامین و مت آمفتامین شهر کرجهدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تاثیر
دو درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانه های اضطراب و
افسردگی و عوامل جسمی و شناختی نامناسب. برای سنجش این اثر از آماری مانکوا استفاده
شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصرف کنندگان کلینیک های شهرستان کرج در سال
1394 بودند. روش نمونه گیری به شیوه هدفمند بود. از بین کلینیکهای ترک سو ء مصرف
مواد شهرستان کرج 6 کلینیک به صورت تصادفی انتخاب شده نمونه انتخابی از این جامعه
24 مرد مصرف کننده  آمفتامین و مت آمفتامین
بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد  هر دو
درمان به میزانی  مناسب نشانه های افسردگی،
اضطراب، افکار غیر منطقی و  مشکلات جسمی را
در افراد مصرف کننده آمفتامین و متا آمفتامین 
کاهش دادند و موثر بودند .بنابرنتایج این پژوهش می توان در بهبود ویژگی های
روانشناختی  افراد معتاد، همچون افسردگی و اضطراب و عوامل
شناختی و جسمی از دو درمان معروف و مفید شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش
وتعهد استفاده کرد.فهرست مطالبعنوان                                                                                           
                               صفحهچکیده———————————————————–1فصل اول: کلیات
پژوهشمقدمه—————————————————————-
3بیان مسئله ————————————————————
4اهمیت و ضرورت پژوهش ————————————————–
7اهداف
پژوهش———————————————————- 9 فرضیات
پژوهش——————————————————– 9تعاریف مفهومی متغیرها—————————————————11تعاريف عملياتي ——————————————————–11فصل
دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشتعریف اختلال سوء مصرف
مواد———————————————14اختلالات روانی ناشی
از مواد /دارو——————————————-14تاریخچه آمفتامین و مت
آمفتامین——————————————-15ویژگی متامفتامین ها و
آمفتامین ها ——————————————15اثرات و عوارض
آمفتامین ها ————— ——————————–16اثرات کوتاه مدت مت
آمفتامین—— —————————————17اثرات طولانی مدت
متامفتامین ها ——————————————-18شکل گیری و روند —————————————————–19شیوه های مصرف
آمفتامین و  مت آمفتامین ————————————20تاثیر متآمفتامین بر
مغز پس از قطع مصرف ————————————-20متآمفتامین و اختلالات
هم زمان———————————————20علل و انگیزه های
گرایش به مواد مخدر —————————————-21مدلهای درمان سو ء
مصرف مواد———————————————22مدل پزشکی ———————————————————22مدل اخلاقی ———————————————————22مدل روان تحلیلی ——-
———————————————23مدل شناختی – رفتاری————————————————-23افسردگی ———————————————————23تاریخچه افسردگی—————————————————23علائم افسردگی —————————————————–24دیدگاه های علل
افسردگی———————————————-25دیدگاه زیست شناختی
————————————————25دیدگاه روان کاوانه —————————————————26دیدگاه یادگیری —————————————————–28دیدگاه رفتاری ——————————————————28دیدگاه اجتماعی – فرهنگی ———————————————30دیدگاه انسان گرایی – هستی گرایی
—————————————-30دیدگاه شناختی – رفتاری ———————————————-31تئوری شناختی رفتاری ————————————————32سن و
افسردگی—————————————————–31رویکرد شناختی رفتاری ———————————————–32مراحل تکوین درمان
شناختی رفتاری ————————————–34هدفهای ارزیابی شناختی
رفتاری —————————————–36اصول درمان شناختی رفتاری——————————————–36کاربرد بالینی رفتار درمانی شناختی رفتاری———————————-38رویکرد تعهد و پذیرش ———————————————–39زیر بنای نظری پذیرش و
تعهد درمانی————————————–42فرآیند درمان پذیرش و
تعهد——————————————-44روش کار در فرایندهای
پذیرش و تعهد————————————-48پژوهش های خارجی————————————————-54پژوهش های داخلی————————————————-58 خلاصه و جمع بندی————————————————-61فصل سوم: روش شناسی پژوهشروش
پژوهش ——————————————————63جامعه آماری ——————————————————63 نمونه پژوهش و روش نمونه گیری—————————————-63ابزار پژوهش- —————————————————–64پرسشنامه افسردگی زانک
——————————————–63شیوه اجرا و جمع آوری
اطلاعات—————————————–64روش تجزیه وتحلیل داده
ها ——————————————-65خلاصه جلسات روان
درمانی پذیرش و تعهد ——————————–65محتوای درمان گروهی شناختی
رفتاری ———————————–67ملاحظات اخلاقی————————————————–69فصل
چهارم: تجزیه تحلیل داده هایافته های
توصیفی————————————————-69آمار
استنباطی —————————————————71 فصل
پنجم: بحث و نتیجه گیریخلاصه
پزوهش—————————————————81بحث و نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهشی 
—————————–86بحث
و نتیجه گیری نهایی ——————————————-93محدودیت‌های
پژوهش  
———————————————93پیشنهاد
های پژوهش ———————————————-86پیشنهاد
های کاربردی ———————————————-87پشنهادهای
پژوهشی ———————————————–87فهرست
منابع —————————————————-88پیوست————-
——————————————-105پرسشنامه
افسردگی زانک——————————————–106

 فهرست جداولعنوان                                                                                                                                    
صفحه جدول1-4: فراوانی، میانگین، و انحراف معیار گروه آزمایش در پیش آزمون————————69جدول2-4: فراوانی، میانگین، و انحراف معیار
گروه آزمایش در پس آزمون————————-70جدول3-4: فراوانی، میانگین، و انحراف معیار
گروه کنترل در پیش آزمون————————-70جدول4-4: فراوانی، میانگین، و انحراف معیار
گروه کنترل در پس آزمون————————-71جدول 5-4: نتایج آزمون باکس در مورد پیش
فرض تساوی کواریانس ها ————————————72جدول 6-4: نتایج آماری لامبدای ویلکز ——————-72 جدول7-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
تفاوت میانگین نمره روان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کاهش میزان افسردگی
اساسی افراد مصرف کننده آمفتامین و مت آمفتامین ——————————73جدول8-4: نتایج آزمون باکس در مورد پیش فرض
تساوی کواریانس ها ————————————-74جدول 9-4: نتایج آماری لامبدای ویلکز ———————–74 جدول 10-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند
متغیره تفاوت میانگین نمره روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش عوامل
شناختی افراد مصرف کننده آمفتامین و مت آمفتامین ———————————75جدول 11-4: نتایج آزمون باکس در مورد پیش
فرض تساوی کواریانس ها —————————————76 جدول 12-4: نتایج آماری لامبدای ویلکز ————————————————————–76
جدول 13-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت
میانگین نمره روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب افراد مصرف کننده
آمفتامین و مت آمفتامین ———————————–77جدول 14-4: نتایج آزمون باکس در مورد پیش فرض تساوی
کواریانس ها ————————————77جدول 15-4: نتایج آماری لامبدای ویلکز ——————————78جدول 16-4: نتایج تحلیل کواریانس تاثیر روان درمانی مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر عوامل جسمی افراد مصرف کننده آمفتامین و مت آمفتامین                                                  فهرست
اشکال  عنوان                                                                                                                                      
صفحه 

شکل 2-1 مدل انعطاف پذیری روانی ACT ——————————————— 46

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
967
مشاهده

کد فایل:30803
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۵
حجم فایل ها:4438

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
درمان شناختی رفتاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افسردگی اعتیاد

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی(فصل دوم)

  پاورپوینت مدیریت عملکرد,تعریف مدیریت عملکرد,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی(فصل دوم),کتاب مدیریت عملکرد,مدیریت عملکرد pdf,مدیریت عملکرد ppt,مدیریت عملکرد سازمان,مدیریت عملکرد نیروی انسانی,مقاله مدیریت عملکرد دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد…

 • طرح کسب و کار احداث مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

  تجهیز مرکز خدمات بالینی,طرح توجیهی تجهیز بهداشت,طرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی,طرح توجیهی خدم,طرح توجیهی و کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل,طرح کارافرینی احداث بیمارستان,طرح کسب و کار بهداشت خانگی,کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی دانلود فایل اصلی طرح کسب…

 • بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

  بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم برچسب ها: بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم مقایسه ای شاخص BergBergسکته مغزیسیستم بینایی رفتن به سایت اصلی بررسی مقایسه ای شاخص…

 • پاورپوینت زنبور عسل

  پاورپوینت زنبور عسل دانلود پاورپوینت زنبور عسل دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل زنبور ملکه نسبتا درشت تر و درازتر از کارگران و درازتر از زنبوران نر است، اما پهن‌تر از آنها نیست. از آنجا که شکم…

 • بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

  بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان برچسب ها: تحقیق ارائه تكليفمقاله محل تمرينپایان نامه عملكرد تحصيليبررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزانپایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسیتاریخچه تکلیف…

 • مبانی نظری ارتباط بین سررسید بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی بر مبنای مدیریت سود

  مبانی نظری ارتباط بین سررسید بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی بر مبنای مدیریت سود دانلود مبانی نظری ارتباط بین سررسید بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی بر مبنای مدیریت سود دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و…

 • بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

  پایان نامه بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران,تولید و صادرات,فرش دستباف دانلود فایل اصلی بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرخاشگری در کودکان…

 • پاورپوینت هواساز

  پاورپوینت هواساز برچسب ها: دانلود پاورپوینت هواسازهواسازآشنایی با سیستم های هواسازانواع قسمتهاي هواسازتهویهپاورپوینت تهویه مطبوعدستگاه های تهویه مطبوعپاورپوینت هواسازپاورپوینت عملکرد هواسازها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هواساز دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:فایل پاورپوینت هواساز(دستگاههاي تهويه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مثبت نگری و روانشناسي مثبت گرا (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری مثبت نگری و روانشناسي مثبت‌گرا,پیشینه پژوهش مثبت نگری و روانشناسي مثبت‌گرا,پیشینه تحقیق مثبت نگری و روانشناسي مثبت گرا,سوابق تحقیق مثبت نگری و روانشناسي,فصل دوم پایان نامه مثبت نگری و روانشناسي مثبت‌گرا,مبانی نظری آموزش مثبت نگری دانلود فایل اصلی…

 • بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود

  بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود برچسب ها: افشای پیش بینی مدیریت سودبررسی رابطه بین سیاست افشای پیش بینی سود و هزینه سرمایهتاثیر مشاور بر افشای پیش بینی سوددقت پیش بینی و پیش بینی سود توسط مدیرانبررسی…

 • عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی

  عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی برچسب ها: عوامل ساختاری عوامل رفتاری عوامل زمینه‏ای استقرار بورس الکترونیک رفتن به سایت اصلی عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک…

 • تحقیق فشار روانی و سلامت رواني

  سلامت روانی,فشار روانی دانلود فایل اصلی تحقیق فشار روانی و سلامت رواني از سایت دانلود فایل تحقیق فشار روانی و سلامت رواني در حجم 56 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:لازاروس و…

 • بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها

  بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها برچسب ها: مقاله حسابداری ريسك سود تعهدي ريسك اعتباريپروژه رایگان حسابدارینگین فایلتحقیق بررسی ريسك سود نقديبررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و…

 • پاورپوینت مكتب فلسفي نچراليسم (طبيعت‌گرايي)

  پاورپوینت مكتب فلسفي نچراليسم (طبيعت‌گرايي) برچسب ها: اصول طبیعت گراییمکتب طبیعیسبک طبیعت گرایی در ادبیاتبنیان گذار مکتب فکری رنالیسممقاله درباره مکتب ناتورالیسممعماری طبیعت گرا چیستناتورالیسم در شعر فارسیبنیانگذار فکری رئالیسم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مكتب فلسفي نچراليسم (طبيعت‌گرايي) دسته…

 • فصل دوم پايان نامه ارشد روان نمايشگري

  فصل دوم پايان نامه ارشد روان نمايشگري دانلود فصل دوم پايان نامه ارشد روان نمايشگري دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 5 روان نمايشگري 2 - 5 - 1 تاريخچه ي روان نمايشگري به…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلق و خوی کودکان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلق و خوی کودکان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلق و خوی کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلق و خوی کودکان فصل دوم :…

 • بررسی تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

  بررسی تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی برچسب ها: تغییرات اجتماعیتحولات اجتماعی نشانه شناسیتحلیل محتوابازنماییآثار سینماییتحقیق بررسی تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملیتحولات اجتماعی بر آثار سینمانگین فایل رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های سبکهای رهبری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش سبک رهبری تفویضی,پيشينه تحقيق سبک های رهبری لیکرت,چارچوب نظري سبک رهبری مشا,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف ابعاد شناخت شناسی,فصل دوم پايان نامه ارشد سبک رهبری چیست,مباني نظري سبک های رهبری هرسی و بلانچارد دانلود فایل اصلی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی (فصل دوم پایان نامه),پیشینه تحقیق در پایان نامه کفایت اجتماعی چیست,چارچو,فصل دوم پایان نامه کفایت اجتماعی pdf,مبانی نظری پایان نامه تعریف کفایت اجتماعی,نمونه فصل دوم پایان نامه اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی دانلود فایل…

 • مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه

  مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه دانلود مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل احساس تعلق به مدرسه گروه اول : پدیدار شناسان گروه دوم روانشناسان محیطی…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی خانه خط و خوشنويسي

  استانداردهای طراحی خانه خط و خوشنويسي,برنامه فیزیکی طراحی خانه خط و خوشنويسي,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک,رساله معماري طراحی خانه خط و خوشنويسي,طراحی خانه خط و خوشنويسي,مطالعات معماري طراحی خانه خط و خوشنويسي دانلود فایل اصلی مطالعات و…

 • پیشینه و مبانی نظری تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا

  پیشینه و مبانی نظری تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا دانلود پیشینه و مبانی نظری تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ) مقدمه 15 بخش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست…

 • پاورپوینت سلسله تک سلولیها

  پاورپوینت سلسله تک سلولیها برچسب ها: انواع تک یاخته ای هاپروتوزوا چیستجاندار چیستانواعی از تک یاخته ای ها در قطره ی آبشاخه های جانورانطبقه بندی حرکت حیواناتاسامی جانورانتحقیق در مورد جانوران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سلسله تک سلولیها دسته…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس و اضطراب

  مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس و اضطراب دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس و اضطراب دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل اضطراب و استرس 2 - 1 مقدمه امروزه اضطراب و دلواپسی برای میلیونها…

 • پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

  پاورپوینت کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی الوانی,خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین,دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی پیام نور,دانلود کتاب تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی الوانی pdf,نمونه سوالات تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی پیام…

 • بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان

  بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان,بزهکار,خودپنداره دانلود فایل اصلی بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان از سایت دانلود فایل بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان در حجم 55 صفحه و در قالب word و…

 • تاثير كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي

  تاثير كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي برچسب ها: تکنولوژي اطلاعات ارزيابي عملکرد مديريت اطلاعات سازمان تامين اجتماعي کارفرمايانپایان نامه تاثير كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي رفتن به سایت اصلی تاثير كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ، مالکیت سهام مدیريت ، سهامداران عمده و پايداری سود

  ادبیات نظری حاکمیت شرکتی,پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی,سهامداران عمده و پايداری سود,فصل دوم پا,مالکیت سهام مدیريت,مبانی نظری حاکمیت شرکتی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ، مالکیت سهام مدیريت ، سهامداران عمده و پايداری سود از سایت…

 • پاورپوینت تحليل سياستهاي کلي نظام اداري

  پاورپوینت تحليل سياستهاي کلي نظام اداري برچسب ها: سیاست های کلی نظام اداری کشور چیستسیاست های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست های کلی برنامه ششم توسعهتبیین سیاستهای کلی نظام اداریفهرستی از سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادسیاست های کلی معدنسیاست های…

 • پاورپوینت گزیده ای از کتاب مقدمه ای بر تغییرات محیطی

  پاورپوینت گزیده ای از کتاب مقدمه ای بر تغییرات محیطی دانلود پاورپوینت گزیده ای از کتاب مقدمه ای بر تغییرات محیطی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : پاورپوینت گزیده ای از کتاب مقدمه ای بر…

 • پاورپوینت آشنایی با ویندوز

  پاورپوینت آشنایی با ویندوز دانلود پاورپوینت آشنایی با ویندوز دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با ویندوز ، در حجم 17 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: 1-1-سیستم عامل سیستم عامل…

 • گستره نظری و پیشینه تحقیق درمان ذهن آگاهی

  گستره نظری و پیشینه تحقیق درمان ذهن آگاهی دانلود گستره نظری و پیشینه تحقیق درمان ذهن آگاهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی

  نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی دانلود نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی فهرست مقدمهمحل احداث ساختمان قبل از شروع یک طرح…