مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه

توانمندسازي كاركنان,دانشگاه آزاد,فناوري اطلاعات,و ارتباطات
دانلود فایل اصلی مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه از سایت

دانلود فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 256صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده:در تحقيق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بين  بكارگيري ICT  با توانمند سازي كاركنان از ديدگاه تمامي پرسنل حوزه ستادي شاغل در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته شده است.اهداف تحقيق شامل هدف اصلي تحقيق به تعيين ارتباط بين بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازي كاركنان سازمان مركزي دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعي آن شامل (8) اهداف كه به تعيين ارتباط بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازي كاركنان شامل بهبود كيفيت عملكرد كاركنان، استقلال وآزادي كاري كاركنان، افزايش مسؤوليت تصميم گيري كاركنان، افزايش تنوع شغلي كاركنان، افزايش خودكنترلي كاركنان، افزايش آمادگي كاركنان (توان وتمايل) و توسعه حرفه‌اي كاركنان و همچنين تعيين بيشترين رابطه ابعاد توانمند سازي با فناوري اطلاعات مي باشد،پرداخته است.ضمن اينكه اهداف تحقيق در شكل فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي تحقيق نيز مطرح شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي-پيمايشي مي باشد.جامعه آماري آن مشتمل بر225 نفر كه از طريق نمونه گيري طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.و ابزار اندازه گيري تحقيق پرسشنامه اي مي باشد كه براي متغير فناوري اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و براي توانمند سازي 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالي بصورت استاندارد تهيه گرديد.پس از اطمينان ازروايي و پايايي پرسشنامه مذكور و توزيع و جمع‌آوري آن در ميان تمامي كاركنان حاضربه تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي پرداخته وبا استفاده از فنون آماري، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت نهايتاً فرضيه اصلي و فرضيه‌هاي فرعي تحقيق تأييد گرديدند.مقدمهاطلاعات يكي از ارزشمندترين ورودي‌هاي سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني و كمبود آنها سبب بي‌اطميناني و بي‌ثباتي در سازمان مي گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طريق فناوري اطلاعات جمع‌آوري، پردازش و نگهداري می‌شود. در گذشته اطلاعات بيشتر به صورت اسناد و مدارك موجود بود، و در اختيار فرد خاصي قرار مي‌گرفت. از اين رو فناوري اطلاعات اين محدوديت را از ميان برداشته است. در ادبيات مديريت شريان حياتي سازمان (شبكه اطلاعاتي) و خون جاري در آن (اطلاعات) مي‌باشد. (همر، چمپي ، 1378، ص131) امروزه پيشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمي و فناوري، روندي انفجاري و غيرقابل كنترل به خود گرفته است به گونه‌اي كه جهان هر روز شاهد كشف و اختراع ابزار‌ها و وسايل تبيين روش‌ها، ساختارها و فرايندهايي است كه بدون كاربست آن حل مسايل و مشكلات سازمان امكان‌پذير نيست بدين معنا كه انسان ناگزير است براي مواجهه با مسايل روزافزون و جديد سازماني و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوري جديد مجهز كند. بنابراين ممكن است در مقطعي از زمان از دانش و مهارت لازم براي مواجهه با پديده‌های سازماني برخودار باشند ولي تغييرات محسوس و شتابزده علمي به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازي و نوسازي دانش و تجربيات آنها را براي سازگاري با تغييرات ضروري كند. (ايزدي صمد، كريمي سليمان، تاثير دوره‌هاي آموزشي فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد، پژوهشنامه مديريت شماره 4، 1387)در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با استفاده از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازي، شاه حسيني، راهكار توانمندسازي، پژوهش نامه86، 90)به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)از آنجايي كه عملكرد موفقيت‌آميز سازمان‌ها در گروه وظايف مديريت يعني: برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل است و انجام اين گونه وظايف نيز در گرو اطلاع رساني به مديريت است از اين رو پيشرفت سازمان‌ها بدون برخورداري از ابزارهاي اطلاع‌رساني و كسب مهارتهاي لازم در زمينه كاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع‌رساني به كاركنان و مديران براي توانمند كردن آنها در كارهايشان امري غيرممكن است. (استونر، فريمن ، 1386، ص 13) مفهوم توانمندسازي در سال‌هاي اخير مورد توجه همه دست‌اندركاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازي بسان راهبرد منابع انساني براي خلق كارامدي، بهره‌وري و خشنودي بيشتر كاركنان در محيط كارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد كه توانمندسازي فرصتهايي است كه به افراد براي خود مختاري، انتخاب، مسووليت‌پذيري و مشاركت در تصميم گيري سازمان داده شده است. ترلاكسن  توانمندسازي را فرايند تغيير عملكرد كاركنان از وضعيت آنچه كه به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه كه نياز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس  ، 2003، ص 262)فهرست مطالبفصل اول: كليات تحقيقمقدمه    31-1- بيان مسئله    61-2- اهميت و ضرورت تحقيق    81-3- اهداف تحقيق    121-3- 1- اهداف اصلي تحقيق    121-3-2- اهداف فرعي تحقيق    121-4- چارچوب نظري تحقيق    131-5- مدل تحقيقق    161-6- فرضيه هاي تحقيق    171-6-1- فرضيه اصلي تحقيق    171-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق    171-7- جامعه آماري تحقيق    181-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري تحقيق    181-9- روش تحقيق    181-10- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات    181-11-قلمرو تحقيق    191-11-1- قلمرو موضوعي تحقیق    191-11-2-قلمرو مكاني تحقيق    191-11-3-قلمرو زماني تحقيق     191-12- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها    191-12-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات    191-12-1-1-تعرف مفهومي فناوري اطلاعات و ارتباطات    19 1-12-1-2-تعريف عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات    201-12-2- توانمند سازي    201-12-2-1-تعريف مفهومي توانمند سازي    201-12-2-2-تعريف عملياتي توانمند سازي    201-12-2-3-تعاريف مفهومي ابعاد توانمند سازي    211-12-2-3-1-تعريف مفهومي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    211-12-2-3-2-تعريف مفهومي استقلال و آزادي كاري كاركنان    211-12-2-3-3-تعريف مفهومي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان    211-12-2-3-4-تعريف مفهومي تنوع شغلي كاركنان    221-12-2-3-5-تعريف مفهومي خودكنترلي كاركنان    221-12-2-3-6-تعريف مفهومي آمادگي(توان و تمايل) كاركنان    221-12-2-3-7- تعريف مفهومي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان    221-12-2-4-تعاريف عملياتي ابعاد توانمند سازي    221-12-2-4-1-تعريف عملياتي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    221-12-2-4-2-تعريف عملياتي استقلال و آزادي كاري كاركنان    231-12-2-4-3-تعريف عملياتي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان    231-12-2-4-4-تعريف عملياتي تنوع شغلي كاركنان    231-12-2-4-5-تعريف عملياتي خودكنترلي كاركنان    231-12-2-4-6-تعريف عملياتي آمادگي(توان و تمايل)كاركنان    231-12-2-4-7-تعريف عملياتي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان    24فصل دوم: ادبيات تحقيقمقدمه    262-1- بخش اول، توانمندسازي    292-1-1- تعاريف و مفاهيم توانمند سازي    292-1-2- توانمندسازي و تواناسازي كاركنان    332-1-3- مفروضات توانمندسازي    352-1-4- نشانه‌های توانمندسازي    362-1-5- ابعاد توانمندسازي    382-1-5-1- بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    382-1-5-2- استقلال و آزادي كاركنان    402-1-5-3- افزايش مسووليت تصميم گيري كاركنان    412-1-5-4- افزايش تنوع شغلي كاركنان    422-1-5-4-1-ويژگي هاي يك شغل غني شده    432-1-5-4-1-1-تنوع مهارتي    432-1-5-4-1-2-هويت كار    432-1-5-4-1-3-اهميت كار    432-1-5-4-1-4-استقلال    432-1-5-4-1-5-بازخورد شغلي    442-1-5-4-2- مفاهيم مربوط به تنوع شغلي    442-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل    442-1-5-4-2-2-غني سازي شغل    452-1-5-5- افزايش خود كنترلي    452-1-5-6- افزايش آمادگي كاركنان(توان و تمايل)    472-1-5-7- توسعه حرفه‌اي كاركنان(رشد حرفه اي)    482-1-6- ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمان    502-1-7- نقش مدير در ايجاد سازمان توانمند    512-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها    522-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان    532-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی    542-1-11- پيش نيازهاي توانمندسازي كاركنان    552-1-11-1-ويژگي هاي حرفه اي    552-1-11-1-1-آموزش    552-1-11-1-2-ارشاد    562-1-11-1-3-تعلق حرفه اي    562-1-11-1-4-شبكه سازي    562-1-11-2-محيط كاري    572-1-11-3-سبك رهبري    572-1-12- برنامههاي توانمندسازی    582-1-12-1-برنامه هاي توانمند سازي سطح پايين    582-1-12-2- برنامه‌هاي توانمندسازي سطح متوسط    582-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازي سطح بالا    592-1-13- راهكار‌های عملي توانمندسازي كاركنان    592-1-13-1-آموزش ضمن خدمت    592-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل كار    602-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل كار    602-1-13-2- سهيم نمودن كاركنان دراطلاعات    612-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصي    622-1-13-4- اعمال حمايت‌های اجتماعي و عاطفي    622-1-13-5- الگوسازي    632-1-13-6- كار تيمي    642-1-13-7- تحريكات احساسي    652-1-13-8- باز خورد    652-1-13-9- ايجاد اعتماد    652-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان    662-1-15- زمينههای ايجاد توانمندسازی    672-1-16- رويكردهاي توانمندسازي    672-1-16-1- رويكرد مكانيكي (ارتباطي)    672-1-16-2- رويكرد ارگانيكي (انگيزشي)    682-1-17- مزاياي توانمندسازي    682-1-18- اهداف توانمندسازي    692-1-19- هزينه‌های توانمندسازي    702-1-20- مراحل توانمندسازی    712-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند    712-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی    722-1-23- پيامد توانمندسازي    722-1-23-1- پيامد نگرشي توانمند سازي    732-1-23-1-1- افزايش رضايت شغلي    732-1-23-1-2- كاهش فشار روحي    742-1-23-2- پيامد رفتاري توانمند سازي    742-2- بخش دوم، فناوري اطلاعات و ارتباطات    752-2-1- مفهوم فناوري    752-2-2- اجزای فناوری    762-2-3- طبقه‌بندی فناوری    772-2-4- مدیریت فناوری    782-2-5- مفهوم اطلاعات    782-2-5-1- تعریف اطلاعات    792-2-5-2- ابعاد اطلاعات    802-2-5-2-1-بعد زمان    802-2-5-2-2-بعد مكان    812-2-5-2-3-بعد شكل    812-2-5-3- ارزش اطلاعات    822-2-5-4- انواع اطلاعات    822-2-5-5- اهميت اطلاعات    882-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات    882-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات    902-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات    912-2-6-3- ويژگي هاي فناوري اطلاعات    922-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان    932-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی    932-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی    932-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات    942-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات    942-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان    962-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات    962-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات    972-2-6-8-2- مزاياي فناوري اطلاعات    972-2-6-8-2-1-سرعت    972-2-6-8-2-2-ثبات و پايداري    982-2-6-8-2-3-دقت    982-2-6-8-2-4-قابليت اطمينان    982-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات    992-2-6-8-3-1-كمك به مردم    992-2-6-8-3-2-حل مشكلات    992-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات    1002-2-6-9-1- روش هاي مبتني بر رويكرد تجويزي    1002-2-6-9-2- روش هاي مبتني بر رويكرد توصيفي    1012-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات    1012-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات    1022-2-6-12- رابطه ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات    1032-2-6-12-1-ابعاد    1032-2-6-12-2-هدف    1032-2-6-12-3-فعاليت ها    1042-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات    1042-2-6-13-1- توانمند سازي كاركنان    1042-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی    1062-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی    1082-2-7-1- ويژگي‌هاي سيستم اطلاعاتي    1102-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات    1102-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی    1112-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات    1122-2-7-5- سازمان و سيستم هاي اطلاعاتي    1132-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات    1142-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی    1142-2-8- تعریف اتوماسیون اداری    1152-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری    1162-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری    1172-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداري    1182-2-9- تعریف ارتباطات    1182-2-9-1- تئوري ارتباطات    1192-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی    1212-2-9-2-1- اينترنت    1222-2-9-2-2- اينترانت    1232-2-9-2-3- اكسترانت    1232-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی    1242-2-10- تعريف آموزش    1252-2-10-1- تعريف سيستم هاي آموزشي    1252-2-10-2- تاريخچه تكنولوژي آموزشي    1262-2-10-3- تكنولوژي آموزشي و ضرورت آن    1272-2-10-4- اجزاي سيستم‌هاي آموزشي    1272-2-10-5- سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيك    1282-3- بخش سوم: فناوري اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازي کارکنان    1302-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان    1302-3-1-1- توسعه حرفه‌ای    1312-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری    1312-3-1-3- تقویت خود نظارتی    1332-3-1-4- تغيير نقش كاركنان    1342-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان    1352-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات    1352-3- 3- اثرات سازماني فناوري اطلاعات    1372-3- 3-1- سلسله مراتب سازماني    1372-3- 3-2- تغییر در سرپرستی    1382-3- 3-3- جابجایی قدرت    1382-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل    1382-3- 3-5- محتوای مشاغل    1392-3- 3-6- سطوح مهارتی کارکنان    1392-3- 3-7- تاثیر سطوح عملیاتی    1392-3- 3-8- تاثیر بر مشاغل و نقش‌های مدیران    1402-3-4- قدرت و موقعیت سازمانی    1402-3-5- اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان    1412-4- بخش چهارم:پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي    1412-4-1- مروري بر تحقيقات داخلي    1412-4-2- مروري بر تحقيقات خارجي    1442-5- آشنايي با سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي    1452-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی    1472-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات    1472-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت    1482-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی    1492-5-2- منابع مالي    1502-5-3- آشنایی با اداره كل امور اداری و منابع انساني     1502-5-3-1- بهره‌وری‎    1512-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎    1512-5-3-3- پیروی از قانون‎    1512-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی    1522-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی    1532-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404    154فصل سوم: روش تحقيقمقدمه    1563-1- روش تحقيق    1563-1-1- روش تحقيق بر حسب هدف    1573-1-1-1-تحقيق كاربردي    1573-1-2- روش تحقيق بر حسب ماهيت    1573-1-2-1-تحقيق توصيفي    1573-1-2-2- تحقیق پیمایشی    1583-1-2-3- تحقیق همبستگی    1583-2- مدل تحقيق    1583-3- جامعه آماري    1593-4- نمونه:روش نمونه گيري پژوهش و حجم نمونه    1603-5- ابزار گردآوري داده هاي تحقيق    1633-5-1- انواع روش هاي گرد آوري اطلاعات    1633-5-1-1- روش كتابخانه اي    1643-5-1-2- روش ميداني    1643-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه    1653-6- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق    1663-7- اعتبار و پايايي ابزار سنجش    1673-7-1- روايي(اعتبار ابزار سنجش)    1683-7-2- پايايي(اعتماد پذيري ابزار سنجش)    1693-8- تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق    1733-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی    1733-8-1-1-تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی    1743-8-1-2- تجزيه تحليل با استفاده از آمار استنباطي    174فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش4-1- بخش چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق    177مقدمه    1774-1-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي    1774-1-1-1- جنسيت    1784-1-1-2- سن    1794-1-1-3- سطح تحصيلات    1804-1-1-4- رسته شغلي    1814-1-1-5- سابقه خدمت    1824-1-1-6- وضعيت استخدامي    1834-1-2- آمار استنباطي    1844-1-2-1- آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق    1844-1-2-1-1- آزمون آماري فرضيه اصلي تحقيق    1844-1-2-1-2- آزمون آماري فرضيه هاي فرعي تحقيق    186فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهامقدمه     2005-1- خلاصه و نتيجه گيري يافته‌هاي تحقيق    2005-1-1- نتيجه بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق    2015-1-2- نتيجه گيري از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق    2015-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلي تحقيق    2035-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌هاي فرعي تحقيق    2045-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي اول تحقيق    2045-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي دوم تحقيق    2045-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي سوم تحقيق    2045-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي چهارم تحقيق    2055-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي پنجم تحقيق    2055-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي ششم تحقيق    2065-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي هفتم تحقيق    2065-2- محدوديت هاي تحقيق    2075-3- پيشنهادها    2075-3-1- پيشنهادهايي مبتني برنتايج يافته هاي تحقيق    2075-3-1-1-پيشنهاد فرضیه فرعي اول تحقيق    2075-3-1-2-پيشنهاد فرضیه فرعي دوم تحقيق    2085-3-1-3-پيشنهاد فرضیه فرعي سوم تحقيق    2085-3-1-4-پيشنهاد فرضیه فرعي چهارم تحقيق    2095-3-1-5-پيشنهاد فرضیه فرعي پنجم تحقيق    2095-3-1-6-پيشنهاد فرضیه فرعي ششم تحقيق    2105-3-1-7-پيشنهاد فرضیه فرعي هفتم تحقيق    2105-4- ساير پيشنهاد ها براي تحقيق آتي    211پيوست‌ها    213منابع    213

برچسب ها:
فناوري اطلاعات و ارتباطات توانمندسازي كاركنان دانشگاه آزاد

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حسابداری

در قالب word و قابل ویرایش

 • پیشینه و مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان

  پیشینه و مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان دانلود پیشینه و مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان دسته بندي :…

 • تحقیق در مورد تفسیر سوره فلق

  تحقیق در مورد تفسیر سوره فلق دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره فلق دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع تفسیر سوره فلق؛ در قالب Word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.  …

 • پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

  پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی دانلود پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عدم تقارن اطلاعاتی گزارشهاي مالي ، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،بررسي مديريت سازماني

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،بررسي مديريت سازماني برچسب ها: گزارش کاراموزي بررسي مديريت سازمانيکاراموزي بررسي مديريت سازمانيکارورزي بررسي مديريت سازمانيدانلود گزارش کارآموزي بررسي مديريت سازمانيبررسي مديريت سازمانيمديريت سازماني رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،بررسي مديريت…

 • پاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي

  اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي,پاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي,پاورپوینت ساختمانهای بنائي,دانلودپاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي,ساختمانهای بنائي,سازه بنائی,ضوابط طراحی سازه بنائی,کلاف بندی قائم و افقی در سازه بنائی,ملاتها دانلود فایل اصلی پاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي از سایت…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق خودکارآمدی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق خودکارآمدی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق خودکارآمدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خودکارآمدی خودكارآمدي ، به عنوان يك مفهوم از مفاهيم يادگيري اجتماعي ، اولين بار در سال 1997توسط…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتبار و اعتماد

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتبار و اعتماد دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتبار و اعتماد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتبار 2 - 3 - 1 - 2 متغیر اعتماد پیشینه…

 • پاورپوینت ریاضیات در شرق

  پاورپوینت ریاضیات در شرق برچسب ها: ریاضیات پایه چیستریاضی یعنی چهکاشف ریاضیدانش ریاضیریاضی دبیرستانریاضی ابتداییخلاصه تاریخچه ریاضیریاضیات مفهومی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضیات در شرق دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع ریاضیات…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مروري برادبيات تحقيق 11 مروري بر ادبيات تحقيق 11 1 - 2 .…

 • پاورپوینت نقد و بررسی معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد

  بررسی فضاهای مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,پاورپوینت نقد و بررسی معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,طراحی معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,نقدبنای مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد دانلود فایل اصلی پاورپوینت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبال

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبال دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبال دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبال ، اسیدلاکتیک ، ضربان قلب بالا ، دقت و…

 • رساله معماری طراحی فرهنگسرای جوان

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی فرهنگسرا,پایان نامه معماری کارشناسی طرا,پروژه رایگان رساله طراحی فرهنگسرا,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,رساله طراحی فرهنگسرا دانلود فایل اصلی رساله معماری…

 • پاورپوینت آموزش اتوکد لنداسکیپ

  پاورپوینت آموزش اتوکد لنداسکیپ دانلود پاورپوینت آموزش اتوکد لنداسکیپ دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آموزش اتوکد لنداسکیپ ، در حجم 88 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: برخی کاربردهای AutoCad Land در طراحی…

 • پاورپوینت استانداردها و ضوابط مجتمع مسکونی

  پاورپوینت استانداردها و ضوابط مجتمع مسکونی دانلود پاورپوینت استانداردها و ضوابط مجتمع مسکونی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی استانداردها و ضوابط مجتمع مسکونی،در حجم 71 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.…

 • فایل پاورپوینت تحلیل موزه هنرهای عالی آتلانتا

  فایل پاورپوینت تحلیل موزه هنرهای عالی آتلانتا برچسب ها: دانلودپاورپوینت بررسی موزه هنرهای عالی آتلانتاتجزیه و تحلیل موزه هنرهای عالی آتلانتاموزه هنرهای عالی آتلانتاپروژه معماریدانلود بررسی موزه هنرهای عالی آتلانتاپاورپوینت موزه هنرهای عالی آتلانتاپاورپوینت معماریموزه پاورپوینت موزه آتلانتا رفتن به…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (فصل دوم )

  ادبیات نظری جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,پیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تحقیق یه و,فصل دوم پایان نامه جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,مبانی نظری تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشکری…

 • تحقیق تغییر و تحولات اجتماعي و مسأله امید و چشم داشت

  امید,تغییر و تحول اجتماعی دانلود فایل اصلی تحقیق تغییر و تحولات اجتماعي و مسأله امید و چشم داشت از سایت دانلود فایل تحقیق تغییر و تحولات اجتماعي و مسأله امید و چشم داشت در حجم 18 صفحه و در قالب…

 • مبانی نظری و پیشینه پزوهش نظریه های مهارتهای جرات ورزی (فصل دوم )

  ادبیات نظری جرات ورزی,پیشینه پژوهش جرات ورزی,پیشینه تحقیق مقاله درباره جرات ورزی,دانلود مباني نظري تعریف جرات ور,فصل دوم پایان نامه مهارت های ابراز وجود,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مهارت جرات ورزی و قاطعیت,مبانی نظری جرات ورزی در نوجوانان دانلود…

 • تحقیق بایدها و نباید های میریت آموزشی

  مدیریت آموزشی دانلود فایل اصلی تحقیق بایدها و نباید های میریت آموزشی از سایت دانلود فایل تحقیق بایدها و نباید های میریت آموزشی در حجم 124 صفحه و در قالب word و. قابل ویرایش و با فهرست زیر :فهرست مطالب1-...…

 • پرسشنامه اضطراب انتظار

  پرسشنامه اضطراب انتظار دانلود پرسشنامه اضطراب انتظار دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه اضطراب انتظار معرفی این پرسشنامه توسط صفارینیا و توکلی ( 1389 ) و براساس پرسشنامه اضطراب حالت - صفت اشپیلبرگر ( STAI…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان زنگ علوم

  پاورپوینت علوم دوم دبستان زنگ علوم برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان زنگ علوم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان زنگ علوم دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم دوم دبستان …

 • بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی

  بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی,پایان نامه بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی,تحقیق بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی,سلامت روان دانلود فایل اصلی بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی از سایت دانلود فایل بررسی و آشنایی…

 • پاورپوینت افسردگی بعد از زایمان

  پاورپوینت افسردگی بعد از زایمان دانلود پاورپوینت افسردگی بعد از زایمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل افسردگی بعد از زایمان، نوعی از افسردگی است که طیف وسیعی از تغییرات جسمی و روحی را…

 • پيشينه تحقيق تعریف خودکنترلی

  پيشينه تحقيق تعریف خودکنترلی دانلود پيشينه تحقيق تعریف خودکنترلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خودکنترلی تفاوت هاي مهم فردي و قابل سنجش ويژگي هاي رفتاري را خودكنترلي مي نامند . خودكنترلي بيانگر ميزان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري اعتیاد به مواد مخدر,پيشينه پژوهش پايان نامه مواد مخدر,پيشينه تحقيق اعتیاد,پيشينه نظري معتاد,چارچوب نظري اعتیاد,دانلود مباني نظري اعتیاد و سلامت,فصل دوم تعریف اعتیاد,مباني نظري اعتیاد,مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتیاد دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و دیدگاه های توسعه صنعت گردشگری (فصل دوم پایان نامه)

  دانلود مباني نظري تاریخچه صنعت گردشگری,فصل دوم پايان نامه ارشد ت,فصل دوم پایان نامه صنعت گردشگری,فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و دیدگاه های توسعه صنعت گردشگری,مباني نظري مديريت تعاریف و نظریه های صنعت گردشگری,مباني نظري مفاهیم گردشگری…

 • بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار سرمایهپیشینه تحقیق استراتژی سرمایه گذاریبررسی استراتژی معکوستحقیق حسابداری عامل اندازهبررسی ارزش دفتری به ارزش بازاربررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهراننگین…

 • پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها

  پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها برچسب ها: انواع الکترولیت هاعلائم کمبود الکترولیتمایعات الکترولیت دارالکترولیت خوراکینمونه سوالات آب و الکترولیت پرستاریآب الکترولیت دار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش…

 • اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

  اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی برچسب ها: مشکلات جنسی زوجین آموزش بازسازی شناختی جنسی باورهای غلط جنسی صمیمیت زناشویی عملکرد جنسی سازگاری زناشویی رفتن به سایت اصلی اثربخشی آموزش بازسازی…

 • پروژه سورس ماشین حساب مهندسی asp.net تحت وب

  پروژه سورس ماشین حساب مهندسی asp.net تحت وب دانلود پروژه سورس ماشین حساب مهندسی asp.net تحت وب دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پروژه سورس ماشین حساب مهندسی asp.net تحت وب، سورس ماشین…

 • پاورپوینت کاربرد سيستمهای خبره و هوش مصنوعی برای تصميم گيری

  پاورپوینت کاربرد سيستمهای خبره و هوش مصنوعی برای تصميم گيری برچسب ها: کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت صنعتیمقاله کاربرد هوش مصنوعی در مدیریتهوش مصنوعی در سیستم اطلاعات مدیریتپاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در پزشکیکاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی رفتن به سایت…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نگرش های ناکارامد

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نگرش های ناکارامد دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نگرش های ناکارامد دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 3 - مفهوم شناسی نظری نگرش‌های ناکارآمد…

 • گزارش کارآموزی کمیته امداد امام خمینی

  کمیته امداد,گزارش کارآموزی دانلود فایل اصلی گزارش کارآموزی کمیته امداد امام خمینی از سایت دانلود فایل گزارش کارآموزی کمیته امداد امام خمینی در حجم 51 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:فهرستفصل اول :اشنایی با…

 • پاورپوینت روش تربیتی تمثیل

  پاورپوینت روش تربیتی تمثیل برچسب ها: روش تربیتی تمثیلمبنای تربیتیاصل تربیتیآثار روش تربیتی تمثیل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روش تربیتی تمثیل دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع روش تربیتی تمثیل،در قالب…

 • پاورپوینت زندگینامه آلبرت انیشتین

  پاورپوینت زندگینامه آلبرت انیشتین دانلود پاورپوینت زندگینامه آلبرت انیشتین دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل آلبرت اینشتین، در چهاردهم مارس 1879 در اولم آلمان به دنیا آمد. آلبرت در یادگیری تکلم کند بود. این کندی در کنار…