مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

برچسب ها:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگومبانی نظری رابطه توانمندی ایگوادبیات نظری رابطه توانمندی ایگو سبک‌های دفاعیمقالات مرتبط با توانمندی ایگوپرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو (PIES)

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

دسته بندي : مبانی نظری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگودر 28 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:ایگومفهوم ایگو و به تبع آن، چهارچوب روانشناسی ایگو دیدگاه مهمی در نظریه های تحلیلی است. اگر چه فروید واژه ایگو را از بدو پیدایش نظریه روان تحلیلی به کار گرفت، با این وجود، آنچه که ما امروزه تحت عنوان روانشناسی ایگو می شناسیم، در واقع با چاپ مقاله “اید و ایگو” در سال 1923 آغاز شد(کاپلان و سادوک،1385). این مقاله مهم همچنین بیانگر چرخش فروید از مدل توپوگرافیک ذهن به مدل ساختاری سه گانه، متشکل از اید، ایگو و سوپر ایگو نیز هست. سال های 1923 تا 1937 برای فروید، مصادف با توسعه و بسط نظریه روانشناسی ایگو و نظریه آخر او در رابطه با اضطراب بود. بعد از مرگ او، روان تحلیل گرانی همچون هارتمن،کریس، راپاپورت و اریکسون به محتوای اصلی نظریه فارغ از حیات غریزی ادامه داده و با تأکید بیشتر بر کارکرد و تحول ایگو در راستای یک دیدگاه اجتماعی و فرهنگی پرداختند (کریمی طار،1393).پدیدایی ایگوبه نظر فروید یک کودک فاقد ایگو است که بتوان درمورد آن بحث کرد. ایگو، بخشی است که تدریجا بر اثر برخورد با محیط و خواسته های محیطی و در طول تحول، از اید جدا شده و دومین پایگاه روانی را تشکیل می دهد. وظیفه ایگو، دفاع از فرد و هماهنگ وی با واقعیت است. بنابراین ساختار ایگو، از شناخت و دفاع تشکیل شده است(راس،1382). جنبه شناختی آن هوشیار و نیمه هوشیار است و به فرد اجازه می دهد که اطلاعاتی درباره تغییرات دنیای بیرونی و درونی داشته باشد. فعالیت دفاعی آن هوشیار، نیمه هوشیار و خصوصا ناهوشیار است و از انتخاب و به کاراندازی نظام های دفاعی متفاوت تشکیل شده است؛ نظام هایی که در خلال مراحل مختلف به وجود آمده اند. ایگو در اثر تأثیر فزاینده واقعیت بیرونی بر کودک شکل می گیرد و به تدریج اصل لذت جای خود را به اصل واقعیت می دهد. بنا به گفته فروید، تعارض، در درجه اول بین اید و جهان بیرون و در درجه دوم بین اید و ایگو، نقش محوری را در تحول ایگو ایفا می کند. رابطه بین واقعیت و اید، یک رابطه تعارضی است و تحول ایگو در جریان مراحل مختلف، تحت تأثیر این تعارض ها، چگونگی حل آنها و روش های دفاعی به کار انداخته شده قرار می گیرد. اما چنانچه ایگو در مراحل مختلف تحول و به هنگام بزرگسالی نتواند به حل این تعارضات نائل شود، رشد آن متوقف شده و در مراحل اولیه رشدی تثبیت می گردد(کریمی طار،1393).یا آنکه به مرحله ییشین باز می گردد این دیدگاه بعدها توسط روانشناسان ایگو از جمله هارتمن، کریس و لوونشتاین به طور جدی دستخوش تغییر شد تأکید عمده هارتمن بر بعد سازشی ایگو است. از نظر وی می توان خط تحول ایگو را فارغ از سائق های غریزی توصیف کرد. او بر این فرض پافشاری می کند که ایگو دارای کارکردهای خود مختار ابتدایی است که فاقد هر نوع ریشه ای در اید هستند. این کارکردها شامل ادراک، جنبش، حافظه و هوش هستند. همه این ها از بدو تولد موجود بوده و لذا می توان گفت که حداقل تا حدی تحت تآثیر عوامل ژنتیکی می باشند. در این دیدگاه بسط یافته از ایگو چنین فرض می شود که اید و ایگو، هر دو دارای مبدأ تمایز نیافته مشترکی می باشندکه از ابتدای تولد وجود دارد این چرخش به سمت برتری ایگو موجب شکل گیری جریانی در نظریه روان تحلیلی شد که از نظریه سائق ها فاصله گرفته و به سمت تمرکز بیشتر بر روی پیچیدگی های ایگو جهت گیری نمود(جمیل و همکاران،1394).تحول ایگوتحول ایگو و مکانیسم های دفاعی ایگو با هم مرتبط هستند، با این وجود بسیاری از وجوه پیچیده این ارتباط هنوز به وضوح تبیین نشده است، دو مدل برجسته در روانشناسی تحولی، سعی در توضیح تعامل موجود بین این دو حوزه داشته اند (هاوزر،2000). دیدگاه نخست به ایگو به عنوان مجموعه ای از مکانیسم ها می نگرد و سعی در بازنمایی مکانیسم های ایگو دارد. در حالی که دیدگاه دوم توجه ما را به یک فرایند واحد ایگو به شکل فعالیت های یکپارچه جلب می کند. بلاک و همکاران (۱۹۳۷) در ارتباط با مدل ترکیبی، مطالعات تجربی انجام داده اند. در این دیدگاه، تحول ایگو به گسترش و رشد کارگردهای چندگانه ایگو از قبیل توانایی های انطباقی، فرایندهای شناختی، دفاع ها، ادراک دیگران و روابط ایژه ای مربوط می شود(هاوزر،2000).  مدل دوم تحول ایگو به فرایندهای تلفیقی و چارچوب های کلی ارجاع اشاره دارد. این دیدگاه توسط لوینگر و همکاران وی در سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ بسط و توسعه یافته است. طبق مدل تحولی لوینگر، هر فرد جهت گیری متداولی نسبت به خود و جهان اطراف دارد و پیوستاری از سطوح تحول ایگو وجود دارد که هر یک از این چهار چوب های ارجاعی می توانند به ترتیب در طول آن قرار گیرند. در کل می توان گفت که تحول ایگو به واسطه ادراک تمایز يافته فرد از خویشتن، جهان اجتماعی و رابطه احساسات و افکار وی با احساسات و افکار دیگران مشخص می شود(کندی،1994؛ به نقل از هاوزر،2000). در این روش مستچش تحول ایگو، بعضی از فرایندهای ویژه ایگو( به طور مثال: مکانیسم های دفاعی و ابعاد شناخت) را نمی توان از دیگری متمایز نمود، زیرا که در این دیدگاه آنها به عنوان وجوهی از یک ساختار تلقیق شده از ایگور شکل می گیرند(هاوزر،1993). لوپتگر، ایگو را به عنوان یک ساختار نسبتا ثابتی فرض می کند که هماهنگی خود را از طريق غربال کردن اطلاعات محیطی که ممکن است تعادل وی را بر هم زنده حفظ می کند. با این وجود این بدین معنی نیست که ایگو دچار بی تعادلی نمی شود. تغییرات کیفی در طول زمان در تحول ایگو اتفاق می افتند. این امر زمانی اتفاق می افتد که فرد یا رویدادها و پدیده هایی مواجه می شود که در چارچوب معنایی فعلی وی ادغام پذیر نیست. در نتیجه عمل هم همسان سازی، یک تجربه بالقوه می تواند موجب و راه اندازی دوره ای از عدم تعادل شده و بدین وسیله باعث گذار احتمالی به سطوح بالاتر تحول ایگو شود(هاوزر،1976). برای اینکه ایگو بتواند از عهده وظایف محول برآید، باید انبوهی از کارکردهای روانی به انجام برسد. روانشناسان ایگو مجموعه ای از کارکردهای ایگورا مشخص کرده اند که وجه مشخصه ایگو می باشد (مور و فاین،1990).

دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده:
636
مشاهده

کد فایل:23970
انتشار در:۱۳۹۷/۷/۱
حجم فایل ها:83

اشتراک گذاری:

 قیمت:

29,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگومبانی نظری رابطه توانمندی ایگوادبیات نظری رابطه توانمندی ایگو سبک‌های دفاعیمقالات مرتبط با توانمندی ایگوپرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو (PIES)

 • پیشینه و مبانی نظری كانال‌هاي توزيع

  پیشینه و مبانی نظری كانال‌هاي توزيع دانلود پیشینه و مبانی نظری كانال‌هاي توزيع دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري پژوهش كانال‌هاي توزيع توزيع يکي از مهمترين عناصر آميخته بازاريابي است که مديريت…

 • بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

  بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها برچسب ها: داد و ستد کالا با اشخاص وابسته معیار های عملکرد شرکتبررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌هاتعریف منابع مالیمنابع…

 • پاورپوینت نماتودها

  پاورپوینت نماتودها برچسب ها: نماتودهاpdfنماتودها pptکرمهای لولهای enopleaسستودهاترماتودهااسپیکول چیستسلوم در کرم لوله ایچرخه زندگی کرم لوله ای رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نماتودها دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع نماتودها،در قالب ppt…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه),ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه),دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی دانلود ادبیات نظری و پیشینه…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و پرورش موز گلخانه ای

  پرورش موز,پرورش موز گلخانه ای,پروژه کارآفرینی موز گلخانه ای,تولید مثل موز,تولید موز,تولید موز در ایران,تولید موز گلخانه ای,دانلود طرح توجیهی تولید موز گلخ,طرح توجیهی احداث گلخانه,طرح کارافرینی پرورش موز گلخانه ای,طرح کسب و کار تاسیس گلخانه دانلود فایل اصلی طرح…

 • پاورپوینت درمورد ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM

  پاورپوینت درمورد ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJMقالب بندی:…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,چارچوب نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,فصل دوم پایان نامه تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي دانلود فایل…

 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی تعهد سازمانی(فصل 2)

  انواع تعهد سازمانی,پيشينه پژوهش تعهد سازمانی,پيشينه تعهد سازمانی,تعهد سازمانی,تعهد سازمانی doc,دانلود مباني نظري تعهد شغلی,عوامل موثر بر تعه,فصل دوم تعهد سازمانی,مباني نظري تعهد سازمانی کارکنان,مباني نظري و پيشينه پژوهش تعهد سازمانی,مقاله دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پژوهش تجربی تعهد…

 • ادبیات نظری تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان (فصل دوم )

  ادبیات نظری خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان,تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان,چارچوب نظری خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنس,فصل دوم پایان نامه انحرافات جنسی در نوجوانان,مبانی نظری خصوصیات دوران نوجوانی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

  ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان برچسب ها: هوش هیجانی کیفیت زندگی ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویانپایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویانپروژه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان رفتن…

 • مبانی نظری باورهای فراشناختی

  مبانی نظری باورهای فراشناختی دانلود مبانی نظری باورهای فراشناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل باورهای فراشناختی در سال های اخیر فراشناخت به عنوان یکی از پیش بینی کننده های آشکار در مورد تکلیف…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم نگرش های ناکارآمد (فصل دوم پایان نامه)

  پرسشنامه نگرش ناکارامد 40 سوالی,پيشينه پژوهش نگرشهای غلط,پيشينه تحقيق نگرش ناکارامد,پيشينه نظري نگرش های ناکارآمد چیست,دانلود مباني نظري مفهوم نگرش ناکارآمد,مباني نظري تعریف نگرشهای ناکارآمد,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نگرش های ناکارامد دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • مدیریت انگیزش

  مدیریت انگیزش دانلود فایل اصلی مدیریت انگیزش از سایت دانلود فایل تحقیق مدیریت انگیزش در حجم 30 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:- تئوري عوامل بهداشتي هرزبرگهرزبرگ در سال 1359 از طريق…

 • دانلود پرسشنامه سرسختی روان شناختی

  ارزیابی سرسختی,ارزیابی سرسختی روانشناختی,پرسشنامه آماده روانشناسی,پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه سرسختی,دانلود پرسشنامه رایگان,دانلود پرسشنامه روان شناختی,سرسختی روانشناختی اهواز,سنجش سرسختی,سنجش سرسختی روانشناختی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سرسختی روان شناختی از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه سرسختی روان شناختی در 3 صفحه در…

 • پاورپوینت مطالعه و بررسی اصلاح سطح نانو ذرات

  پاورپوینت مطالعه و بررسی اصلاح سطح نانو ذرات برچسب ها: روش های اصلاح سطح نانوذراتاصلاح سطح چیستمقاله معرفی انواع روش های استفاده شده برای اصلاح سطح نانوذراتسنتز و پایداری نانوذرات مغناطیسینانوذرات سیلیکا در دارورسانیجمع‌بندی و جایگاه نانوذرات در آینده رفتن…

 • جزوه خلاصه نکات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان

  جزوه خلاصه نکات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان برچسب ها: مبحث 10سازه های فولادیآزمون نظام مهندسیآزمون کارشناسی رسمیازمون نظارتازمون اجراازمون محاسبات رفتن به سایت اصلی جزوه خلاصه نکات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت…

 • پروژه سورس مدیریت بیمارستان به زبان سی شارپ

  پروژه سورس مدیریت بیمارستان به زبان سی شارپ دانلود پروژه سورس مدیریت بیمارستان به زبان سی شارپ دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل سورس مدیریت بیمارستان به زبان سی شارپ، پروژه سورس بیمارستان…

 • تحقیق درمورد کاربرد هيدروليک و پنوماتيک

  تحقیق درمورد کاربرد هيدروليک و پنوماتيک برچسب ها: تحقیق درمورد کاربرد هيدروليک و پنوماتيک رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد کاربرد هيدروليک و پنوماتيک دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق درمورد کاربرد…

 • فایل پاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسی

  فایل پاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسی برچسب ها: دانلود پاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسیهیدرولوژی و هواشناسیهیدرولوژیپروژه درس هیدولوژیعناصر هواشناسیآب و هواپاورپوینت هیدرولوژیپاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسیپاورپوینت بررسی هیدرولوژی و هواشناسی رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسی دسته بندي : عمران…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس دسته بندي : عقیدتی سیاسی…

 • پاورپوینت رويكرد شناختي – رفتاري به اختلالات شخصيت

  پاورپوینت رويكرد شناختي – رفتاري به اختلالات شخصيت برچسب ها: تکنیکهای درمان شناختی رفتاریپاورپوینت درمان شناختی رفتاریجلسات درمان شناختی رفتاریدرمان شناختی رفتاری pdfتکنیک های درمان شناختی رفتاریمراحل درمان شناختی رفتاریپروتکل درمان شناختی رفتاری افسردگیکتاب درمان شناختی رفتاری رفتن به سایت…

 • پاورپوینت اخلاق حرفه ای پرستاری

  پاورپوینت اخلاق حرفه ای پرستاری دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای پرستاری دسته بندي : پرستاری جزئیات و دریافت گزارش فایل روشنایی قلب پرستار و انجام مسئولیت ها و وظایف انسانی با کمال آرامش، تنها با یاد خدا ممکن می شود…

 • پیشینه و مبانی نظری مفاهیم وفاداری و وفاداری مشتری

  پیشینه و مبانی نظری مفاهیم وفاداری و وفاداری مشتری دانلود پیشینه و مبانی نظری مفاهیم وفاداری و وفاداری مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل وفاداری مشتری مفهوم وفاداری در سال 1978 یاکوبی و…

 • مبانی نظری تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی

  مبانی نظری تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی دانلود مبانی نظری تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی اینترنت 2 - 2 - تجارت الکترونیک 2…

 • جزوه خلاصه نکات مبحث 12 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی

  جزوه خلاصه نکات مبحث 12 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی برچسب ها: مبحث 12ایمنیحفاظت حین اجرانظام مهندسیآزمون اجراآزمون نظارتکلید واژه رفتن به سایت اصلی جزوه خلاصه نکات مبحث 12 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی دسته بندي…

 • مصالح ساختمانی شیشه

  مصالح ساختمانی شیشه دانلود مصالح ساختمانی شیشه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مصالح ساختمانی شیشه شیشه ازقدیمی ترین حرفه هایی است که بشربه ان اشتغال داشته مصری ها سازنده ی اولین اشیا شیشه ای هستند.در اولین…

 • جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5

  جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5 برچسب ها: دانلود جزوه حقوق مدنی 5دانلود جزوه مدنی 5دانلود جزوه مدنیدانلود جزوه حقوق مدنیدانلود جزوه سید رضیجزوه سید رضیسید رضیدانلود جزوات رشته حقوقدانلود جزوه رشته حقوق09358978227نگار زمانیجزوه تایپ شده مدنی 5 رفتن به…

 • هدایت کننده های خطوط توزیع و انتقال برق

  توزیع و انتقال,هدایت کننده دانلود فایل اصلی هدایت کننده های خطوط توزیع و انتقال برق از سایت دانلود فایل تحقیق هدایت کننده های خطوط توزیع و انتقال برق در حجم 16 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و…

 • پاورپوینت ايمني در برق(جايگاه ايمني و پيشگيري از حوادث)

  پاورپوینت ايمني در برق(جايگاه ايمني و پيشگيري از حوادث) برچسب ها: ایمنی برق hseحفاظت و ایمنی در برقایمنی در برق pdfایمنی در برق ساختمانایمنی در برق pptتحقیق در مورد ایمنی در برقایمنی در برق چیستقوانین ایمنی در برق رفتن به…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نانو

  دانلود پاورپوینت با موضوع نانو برچسب ها: نانو یعنی چهتاریخچه نانونانو در پزشکینانو چیستکاربرد نانوورود به سایت نانونانو تکنولوژی در ایرانمقاله در مورد نانو تکنولوژی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نانو دسته بندي : بیوتکنولوژی جزئیات و…

 • پیشینه و مبانی نظری مرکبات

  پیشینه و مبانی نظری مرکبات دانلود پیشینه و مبانی نظری مرکبات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مرکبات فصل دوم – ادبيات موضوع 2 - 1 ساير مطالعات انجام شده…

 • پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی1

  پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی1 دانلود پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی1 دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل دانلود پاورپوینت با موضوع قوانین و مقررات اداری و استخدامی1، در قالب ppt و در 54 اسلاید،…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگسی ورویکردهای آن (فصل دوم)

  مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگسی ورویکردهای آن (فصل دوم) دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگسی ورویکردهای آن (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگسی ورویکردهای آن 2 -…

 • تحقیق بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

  اينترنت و بازاريابي,پایان نامه بازاریابی اینترنتی,پروژه بازاریابی اینترنتی,پروژه بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید م,تحقیق بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان,رفتار مصرف کننده آنلاین,عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی…

 • تحقیق بررسی تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی، مورد مطالعه: سازمان تبلیغات اسلامی

  ارزش‌ها و اصول حاکم بر سازمان,پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(M,تحقیق بررسی تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی,سلسله مراتب استراتژي‌هاي سازماني,کارکرد اجتماعی هیأت های مذهبی,مدل برنامه‌ريزي استراتژيك برايسون,مدل هاي مديريت راهبردي دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تدوین راهبردهای فرهنگی…