بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان

بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان

برچسب ها:
آسیب های دوران کودکیتحریفات شناختی

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب  و نشخوار خشم در نوجوانان دختر پرخاشگرمقدمه

 خشونت یکی
از عواطف مهم انفعالی است که کار با اهمیتی برای انسان انجام می دهد، یعنی به او
در حفظ و نگهداری خویش کمک می کند. قرآن کریم متذکر می شود «با کفاری که در برابر
گسترش اسلام ایستادگی می کنند با خشونت و شدت رفتار شود» (نجاتی، عثمان، ۱۹۶۹) از
سوی دیگر قرآن کریم ما را به کنترل خشونت سفارش می کند. زیرا هنگام خشم فکر انسان
از کار باز می ماند و قدرت صدور احکام و دستورهای صحیح را از دست می دهد.

پدیده ی خشونت یکی از مسائل مهم جوامع انسانی است که جلوه های آشکار آن را می
توانیم همه روزه در خیابان ها، پارک ها، و محیط های شغلی، تحصیلی و خانوادگی
ببینیم. در واقع گستره ی خشونت آن قدر زیاد است که موجب شده محققین انواع خشونت را
هم از حیث قلمروهای عینی بروز آن و هم از حیث تجلیات متنوع آن از هم متمایز کنند.

در واقع آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی نشان دهنده ی حضور جدی پدیده ی خشونت
در ایران حداقل در اشکالی چون قتل، خودکشی، فرار از خانه و نزاع است. یک نگاه گذرا
به مقایسه ی آماری خشونت در اشکال قتل و خودکشی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۰
میانگین قتل در جهان ۸/۸ (درصد هزار نفر) بوده و در ایران ۶۴/۳ بوده است. همچنین
میانگین خودکشی در این سال در جهان ۵/۱۴ درصد و در ایران ۶۳/۶ گزارش شده است.

اگرچه این مقایسه نشان می دهد که فاصله ی میزان خشونت در اشکال فوق در ایران تا
میانگین جهانی قابل ملاحظه است معهذا این ارقام هشدار دهنده است.
گذشته از این سایر اشکال خشونت، هم چون خشونت های خانوادگی، کودک آزاری، خشونت در
محیط های کار و تحصیل و جرایم مالی نیز در جامعه ی ما به چشم می خورد. امّا آمار و
اطلاعات معتبری در این زمینه وجود ندارد این در حالی است که بسیاری از مصادیق
خشونت به مراجع رسمی گزارش نمی شوند. (سومزی، ۱۳۷۵)

 

کودک آزاری
یکی از موارد مهمی است که در بوجود آمدن اشکال خشونت نقش دارد، این کودک آزاری از
هر نوع که باشد باعث ایجاد اضطراب و نشخوار خشم می گردد.

سازمان بهداشت جهانی خشونت را چنین تعریف می کند: استفاده ی عمدی از نیروی فیزیکی
تهدیدآمیز یا واقعی، بر علیه کسی یا علیه یک گروه یا اجتماع که دارای احتمال وقوع
جراحت، مرگ، آسیب روان شناختی، عدم توسعه یا محرومیت باشد. (بوکهارت ۲۰۰۲)
این تعریف از یک سو دربرگیرنده ی همه ی انواع خشونت است و از سوی دیگر «کاربرد
نیروی فیزیکی» را جزء ذاتی خشونت محسوب می کند.
در تعریف دیگری که دیکشنری سایت www.word
refrence.com ارائه داده است خشونت عبارت است از یک عمل
پرخاشگرانه علیه شخص یا چیزی که در برابر او مقاومت می کند.

همین منبع خشونت را در سه مقوله قرار می دهد:
الف) عمل: در سطح عملی در برگیرنده ی پرخاشگری، اعمال خصمانه، کاربرد زور، داد و
بیداد و آشوب کردن، خشونت عمومی، دیوانگی جاده ای، خشونت خانگی.
ب) کیفیت: درنده خویی و ستمگری، تندخویی، غضبناکی، روحیه ی انتقام جویی.
ج) حالت: حالت سرکشی منجر به صدمه یا جراحت و ویرانی یا تخریب، حالت اختلال و بی
نظمی، حالت گردنکشی و اغتشاش گری، حالت تغییر فاحش خشم و دیوانگی.

سلامت روانی و
عمومی  در رسیدن به زندگی سالم  و بدون خشونت گام اول را همیشه برداشته و جهت کسب این سلامت روانی رفتار و افکار
و اعمال می تواند گام اصلی را بردارد . افکار غیر منطقی که می تواند اضطراب و افسردگی
و پرخاشگری  را در فرد بیشتر و بیشتر کند که
جهت یافتن سلامت روانی از افکار نادرست و منفی که در ذهن مان بیشتر جا گرفته را به
افکار مثبت و منطقی بدهیم و سعی کنییم که با  روحیه سالم و شاد سلامت عمومی و روانی
را بالا ببریم تا بتوانیم زندگی خوبی را داشته باشیم .فهرست فصل اول کلیات پژوهشمقدمه 71-3 اهداف مشخص
تحقيق- 161 -4 اهمیت
و ضرورت انجام تحقیق- 161-5 جنبه جديد
بودن و نوآوري در تحقيق: 171-6 فرضيه‏هاي
تحقیق: 171-7 تعریف مفهومی
و عملیاتی واژه های پژوهش: 181-8 تعاریف
متغیر های مورد مطالعه 221-9 روش شناسی
تحقیق: 25فصل دوم ادبیات و پیشینه
پژوهش مقدمه 262-1 تحریفات
شناختی- 262-1-1  تحریف های شناختی از دیدگاه بک– 272-1-2 شرح انواع
خطاها و تحریف های شناختی از دیدگاه بک– 282-1-3 مروری
بر نظریه اليس : 362-2 پیامدهای
خطاهای شناختی : 392-3 آسیب های
دوران کودکی- 412-4 اضطراب- 432-4-1 مفهوم
اضطراب- 442-5 تعاریف
اضطراب- 492-5-1 اضطراب
از نگاه نظریه تحلیل روانی- 502-5-1-1 انواع
اضطراب از دیدگاه روان کاوی- 542-5-1-1-1 اضطراب
ایده یا انگیزهی آنی: 542-5-1-1-2 اضطراب
جدایی: 542-5-1-1-3 اضطراب
اختگی: 542-5-1-1-4 اضطراب
سوپرایگو: 552-5-2  اضطراب و شخصیت افراد 552-5-2-1 اضطراب
موقعیتی و آشکار: 552-5-2-2-اضطراب
خصیصهای یا پنهان: 552-5-3 دیدگاه
انسانی نگر و هسبتی نگر 552-5-4 دیدگاه
رفتاری نگر 562-5-5 دیدگاه
شناختی- 572-5-5-1 نظریه
الیس درباره اضطراب- 572-5-5-2 نظریه
بک درباره اضطراب- 582-5-6 رویکرد
زیست شناختی- 592-5-6-1 تاثیرات
فیزیکی اضطراب- 592-5-7 نظریه
اگزیستانسیال- 602-6  سبب شناسی اضطراب- 602-6-1 ساختارهای
مغزی مرتبط با اضطراب- 602-6-2 عوامل
بیولوژیک– 612-6-4 مطالعات
ژنتیک– 642-6-5 ملاحظات
نوروآناتومیک– 652-7  علائم اضطراب- 662-7-1 ترس و
اضطراب- 672-7-2 استرس
و اضطراب- 672-8 نشخوار
فکری خشم- 692-8-4 اثرات
منفی نشخوار خشم- 722-8-5 نشخوار
فکری و افکار خودآیند منفی- 732-8-6 نشخوار
فکری و افسردگی- 732-8-7 نشخوار
فکری و نگرانی- 742-8-8 عوارض
نشخوار فکری- 752-8-9 علل تداوم
نشخوار فکری- 772-8-10 نشخوار
فکری و جنسیت- 782-8-11 راه‌های
مقابله با نشخوار فکری- 782-9 پرخاشگری
نوجوانان- 802-9-1 رابطه
بین اجزای تشکیل دهنده عواطف (افکار، احساس، هیجان و رفتار) 812-9-2 تعریف
هیجان- 822-9-3 چرایی
و چیستی هیجانات- 852-9-4 هیجانات
اساسی- 872-9-5 رویداد
های فعال کننده عواطف و هیجانات- 872-9-6 ماهیت
کامل خشم و پرخاشگری- 882-9-6-1 تعریف
خشم و پرخاشگری- 892-9-6-2 شیوه
بروز خشم- 902-9-6-3 فیزیولوژی
خشم- 922-9-6-3-1 نقش
فیزیولوژی، نورآتامی و نوروشیمی بدن در پرخاشگری- 932-9-7 خشم،
مشکل و اختلال- 952-9-7-1 انواع
خشم- 952-9-7-2 انواع
پرخاشگری- 952-9-7-3 پیامد
های خشم و پرخاشگری- 962-9-8 عوامل
ایجاد کننده خشم و پرخاشگری- 97تأثیرات تنبیه
پرخاشگری- 1002-9-9 تفاوت
های جنسیتی- 1022-9-10 شیوه
های ابراز خشم- 1032-9-10-1 جسمانی
کننده ها 1032-9-10-2 مجازات
گرها 1032-9-10-3 منفجر
شونده ها 1032-9-10-4 مخفی کننده ها 1032-9-11 هدف
خشم (خود، دیگران و جهان) 1042-9-11-1 خشم
نسبت به خود: 1042-9-11-2 خشم
نسبت به دیگران- 1062-9-11-3 خشم
نسبت به جهان و شرایط زندگی- 1062- 10
رویکردهای درمانی  شناختی پرخاشگری- 1082-12 پیشینه
پژوهش– 1092-12-1 پژوهش
های داخلی- 1092-12-2 پیشینه
های پژوهش خارج از ایران- 113فصل سوم روش شناسی تحقیقمقدمه 1163-1 روش پژوهش– 1163-2 جامعه آماري- 1163-3 روش نمونه‏گيري
و حجم نمونه : 1163-4 حجم نمونه 1163-5 ویژگی های
نمونه 1173-6 معیار های
ورود و خروج پژوهش– 1193-6-1معیار
های ورود: 1193-6-2 معیار
های خروج: 1193-7 ابزار جمع
آوری اطلاعات- 1203-7-1 پرسشنامه
تحریفات شناختی الیس– 1203-7-2 پرسشنامه
آسیب های دوران کودکی- 1213-7-3 پرسشنامه
اضطراب کتل- 1213-7-4  پرسشنامه نشخوار فکری خشم- 1223-7-5 .پرسشنامه
پرخاشگری- 1223- 9 روش تجزیه
و تحلیل داده ها 1253-10 ملاحضات
اخلاقی- 125فصل چهارم یافته هایافته‌های جمعیت
شناختی- 126بررسی آماره
های توصیفی متغیرهای پژوهش– 127آزمون کولموگروف-اسمیرنوف- 129یافته‌های مربوط
به هر فرضیه در پژوهش– 131بررسی سوال
پژوهش– 154جدول تحلیل رگرسیون- 155فصل پنجم بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه‌گیری
فرضيه‌ها به ترتیب طرح در پژوهش– 156محدودیت‌های
پژوهش– 166پیشنهادهای
پژوهش– 166منابع: 167منابع داخلی- 167

منابع خارج از ایران- 168

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
750
مشاهده

کد فایل:30805
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۶
حجم فایل ها:227

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
آسیب های دوران کودکیتحریفات شناختی

 • پیشنه و ادبیات نظری بازاریابی خدمات , فروشندگی خدمات( فصل دوم تحقیق)

  پیشنه و ادبیات نظری بازاریابی خدمات , فروشندگی خدمات( فصل دوم تحقیق) دانلود پیشنه و ادبیات نظری بازاریابی خدمات , فروشندگی خدمات( فصل دوم تحقیق) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری بازاریابی…

 • اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

  اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی برچسب ها: تحقیق در مورد بازارگراییتحقیق بازاریابی داخلیپایان نامه تعهد سازمانیمقاله رفتار شهروندیپایان نامه اثر بازاریابی درونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های فوق برنامه

  برنامه,پیشینه,تحقیق,چارچوب,فعالیت,فوق,نظری,های دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های فوق برنامه از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های فوق برنامه(فصل دوم) در 21 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ…

 • پاورپوینت در مورد سیستم موقعیت جهانی (GPS)

  پاورپوینت در مورد سیستم موقعیت جهانی (GPS) دانلود پاورپوینت در مورد سیستم موقعیت جهانی (GPS) دسته بندي : نقشه برداری جزئیات و دریافت گزارش فایل این سیستم افزون بر مکان‌یابی نقاط ثابت در روی زمین، قادر است اجسامی که در…

 • بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب

  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب برچسب ها: سرمایه اجتماعی عملکرد شغلی رفتار شهروندی سازمانی تعهد سازمانی تعهد به کیفیت خدمات پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های انگیزش (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش مفاهيم انگيزش,پيشينه پژوهش ن,پيشينه تحقيق ابعاد انگیزش,پيشينه نظري انگیزش کارکنان,چارچوب نظري نقش انگيزش در سازمان ها,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی (فصل دوم),مباني نظري دیدگاه های انگیزه کارکنان,مبانی نظری انگیزش کارکنان دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری

  بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری برچسب ها: مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (eCRM ) قابلیت اجتماعی CRM عملکرد ارتباط با مشتری فن آوری رسانه های اجتماعیپایان نامه بررسی تأثیر رسانه…

 • تحقیق عوامل موثر در بالا رفتن سن ازدواج

  ازدواج,تحقیق عوامل موثر در بالا رفتن سن ازدواج دانلود فایل اصلی تحقیق عوامل موثر در بالا رفتن سن ازدواج از سایت دانلود فایل تحقیق عوامل موثر در بالا رفتن سن ازدواج در حجم 50 صفحه و در قالب word و…

 • دانلود طرح توجیهی واحد بازیافت مواد پلاستیکی,تولید نایلون

  پروژه بازیافت پلاستیک,پروژه کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیکی,توليد نايلون از زباله های شهري,دانلود طرح توجیهی بازیافت ضایعات پلاستیک,روش بازیافت ضایعات پلاستیک,طرح توجیهی بازیافت نایلون,طرح توجیهی چاپ روی نایلون,طرح کارآفرینی چاپ روی پلاستیک دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی واحد بازیافت مواد…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی

  پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی دانلود پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران

  شاهد,غیرشاهد,فشار روانی دانلود فایل اصلی مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران از سایت دانلود فایل تحقیق مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران در حجم 122 صفحه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی)

  پیشینه تحقیق مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی,تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران,تعريف ورشكستگي (درماندگی),دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن,سیاست‌های قانون ورشکستگی,مبانی نظری حاکمیت شرکتی,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی…

 • فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با روستای امامه

  فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با روستای امامه برچسب ها: دانلود پاورپوینت روستای امامهروستای امامهپاورپوینت معماریبررسی روستای امامهمعرفی روستای امامه شمیرانپاورپوینت روستای امامه برای درس روستادانلود پروژه درس روستادانلود پاورپوینت آشنایی با روستای امامهپاورپوینت روستادانلود پروژه روستا رفتن به سایت…

 • پاورپوینت تمدن ماد

  پاورپوینت تمدن ماد برچسب ها: پرچم مادهاتحقیق در مورد مادهازبان مادهامادها پارتها پارسهاپایتخت مادها کجاستویژگی حکومت مادهاعکس دیاکو پادشاه مادسرگذشت آرتین هفتمین پادشاه ماد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تمدن ماد دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین (SCM) دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین (SCM) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت زنجیره تأمین مدیریت زنجیره تأمین ( SCM ) بعنوان یک…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی (فصل دوم )

  ادبیات نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,تحقیقات پیشین سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,چارچوب نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,فصل دوم پایان نامه سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,مبانی نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی (فصل دوم…

 • تحقیق در مورد تفسیر سوره قدر

  تحقیق در مورد تفسیر سوره قدر دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره قدر دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع سوره قدر؛در قالب Word و در 9 صفحه، قابل ویرایش.   بخشی از…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی تعهد سازمانی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش تعریف عملیاتی تعهد سازمانی,پيشينه تحقيق تاریخچه تعهد سازمانی,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی (فصل دوم),دانلود مباني نظري تعهد سازمانی کارکنان و عوامل موثر بر آن,فصل دوم پايان نامه ارشد تع,مباني نظري انواع تعهد سازمانی دانلود فایل…

 • مبانی نظری ابعاد فرزندپروری و عزت نفس و شادکامی( فصل دوم)

  ابعاد,دوم,شادکامی,عزت,فرزندپروری,فصل,مبانی,نظری,نفس دانلود فایل اصلی مبانی نظری ابعاد فرزندپروری و عزت نفس و شادکامی( فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد فرزندپروری و شادکامی (فصل دوم) در 49 صفحه در قالب word , قابل ویرایش…

 • پاورپوینت با موضوع سیاره زهره

  پاورپوینت با موضوع سیاره زهره دانلود پاورپوینت با موضوع سیاره زهره دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل پاورپوینت با موضوع سیاره زهره،در 30اسلاید و قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت: سیاره زهره از نظر اندازه ششمین…

 • پاورپوینت سکته قلبی

  پاورپوینت سکته قلبی برچسب ها: زندگی بعد از سکته قلبیسکته قلبی شدیدپیشگیری از سکته قلبیعلائم سکته قلبی خاموشاقدامات اولیه سکته قلبیعلائم سکته قلبی در زنانعلائم سکته قلبی قبل از وقوععلائم سکته قلبی در زنان جوان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حمایت اجتماعی فهرست مطالب : تعاریف حمایت اجتماعی 2 - 1 - 2…

 • پاورپوینت بررسی روستای آهار

  پاورپوینت بررسی روستای آهار دانلود پاورپوینت بررسی روستای آهار دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی روستای آهار، در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: بزرگترین…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صنعت بيمه گسترش شبکه فروش و خدمات‌رساني خصوصي بيمه ( نمايندگان و کارگزاران…

 • پاورپوینت معبد آب

  آشنایی با تادائو آندو,بنای معبد آب,پاورپوینت بنای معبد آب,پاورپوینت معبد آب,پاورپوینت معرفی معبد آب,دانلود بررسی و آشنایی با معبد آب,دانلود پاورپوینت پروژه معماری,دانلود پاورپوینت معبد آب,دانلود پروژه معماری دانلود فایل اصلی پاورپوینت معبد آب از سایت دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت…

 • تحقیق دروغگویی و علل آن

  تحقیق دروغگویی و علل آن برچسب ها: ادبیات نظری دروغگویی و علل آنفصل دوم پایان نامه دروغگویی و علل آنتحقیق دروغگویی و علل آنمبانی نظری دروغگویی و علل آنچارچوب نظری دروغگویی و علل آن رفتن به سایت اصلی تحقیق دروغگویی…

 • پیشینه و مبانی نظری هویت و نظریه های مختلف در این زمینه و عوامل موثر در شکل گیری هویت

  پیشینه و مبانی نظری هویت و نظریه های مختلف در این زمینه و عوامل موثر در شکل گیری هویت دانلود پیشینه و مبانی نظری هویت و نظریه های مختلف در این زمینه و عوامل موثر در شکل گیری هویت دسته…

 • پاورپوینت بهداشت پرتوها

  پاورپوینت بهداشت پرتوها برچسب ها: دانلود کتاب بهداشت پرتوهابهداشت پرتوها pptدانلود کتاب بهداشت پرتوها دکتر منظمحفاظت در برابر اشعه pptدانلود جزوه حفاظت در برابر اشعهاستانداردهای حفاظت در برابر اشعه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بهداشت پرتوها دسته بندي : بهداشت…

 • بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان

  بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان برچسب ها: بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنانمبانی نظری سبک های تفکرتحقیق نوآوری سازمانیعوامل موثر تحول در سبک تفکرسبک های تفکر والدینتفاوت…

 • بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین

  اهمیت انتخاب رشته تحصیلی,اهمیت انتخاب شغل,بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین,پایان نامه آرزوهای تحصیلی و شغلی,پایان نامه گرایشات تحصیلی و شغلی,جهت گیری آرزوهای تحصیلی,خودپنداره,نظریه های مربوط دانلود فایل اصلی بررسی میزان…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب فصل دوم : پيشينه و ادبيات…

 • پاورپوینت تهدیدات امنیتی در سیستم های رایانه ای

  پاورپوینت تهدیدات امنیتی در سیستم های رایانه ای دانلود پاورپوینت تهدیدات امنیتی در سیستم های رایانه ای دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تهدیدات امنیتی درسیستم های رایانه ای،در حجم 24 اسلاید…

 • پیشینه و مبانی نظری روش های حسابداری موجودی کالا

  پیشینه و مبانی نظری روش های حسابداری موجودی کالا دانلود پیشینه و مبانی نظری روش های حسابداری موجودی کالا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای حسابداری موجودی کالا فصل…

 • پاورپوینت خلاصه اقدامات در مناقصه تا شروع عملیات اجرایی پروژه

  اقدامات هریک از واحدها از زمان ابلاغ در برنده شدن در مناقصه تا شروع عملیات اجرایی پروژه,پاورپوینت خلاصه اقدامات در مناقصه تا شروع عملیات اجرایی پروژه,دانلودپاورپوینت خلاصه اقدامات در مناقصه تا شروع عملیات اجرایی پروژه,دوره ارتقائ پایه مهندسی دانلود فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…